Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality

Systém kvality firmy FAKRO zahŕňa všetky procesy, ktoré zaručujú poskytovanie vysoko kvalitných výrobkov v súlade s očakávaním zákazníkov, požiadavkami európskych noriem a s požiadavkami rôznych certifikačných inštitúcií.

Moderné technológie, používanie účinných metód, nástrojov a techník riadenia výroby, jednotlivé výrobné procedúry, školenia pracovníkov, neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a podmienok práce zaisťujú ponuku nemenných vysoko kvalitných výrobkov.

Kontrola kvality je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu. Kvalita výrobkov je kontrolovaná na všetkých stupňoch produkcie vlastnou kontrolou, ktorá je vykonávaná pracovníkmi oddelenia kontroly kvality, ako aj nezávislými kontrolami rôznych certifikačných jednotiek.

Vo vlastných laboratóriách firmy sa vykonáva viac ako 70 rôznych štúdií kontroly a merania umožňujú nepretržité sledovanie kvality výrobkov. Tieto štúdie sa vykonávajú na všetkých vstupných materiáloch, na prvkoch výrobku počas výroby, rovnako aj na hotových výrobkoch.

Laboratóriá vybavené komorami imitujúcimi vietor, dážď, nízke teploty a pod. umožňujú vykonávať testy v extrémnych klimatických podmienkach.

Celý systém kvality vo firme Fakro je navrhnutý tak, aby bola zaistená kvalita výrobkov a zvýšená dôvera a spokojnosť našich zákazníkov.