ANAVEK spol. s r.o.
Štefánikova ul. 3348
085 01 Bardejov
tel.: +421 54 474 88 96
fax: +421 54 472 62 47
e-mail:
 

Adresy pobočiek

Dachmat - Košice
Rastislavova 91
tel.: 055/67 63 069
mobil: 0915 916 989
email: obchod@dachmat.sk
fax: 055/6783077
 

Pobočka Anavek Žilina
Kamenná 21,
tel./fax: 041/764 66 66
mobil: 0915 776 862
email: anavekza@anavek.sk

 

Pobočka Anavek Bratislava

Mlynské nivy 56

tel.: 02/434 29 838

email: objednavkyba@anavek.sk
 

Pobočka Anavek Banská Bystrica
mobil: 0915 930 641
email: anavekbb@stonline.sk