FAKRO Inspires space for new visions - súťaž pre architektov

Súťaž pre architektov

Firma FAKRO, svetový výrobca strešných okien, srdečne pozýva architektov z celého sveta na účasť na Medzinárodnej dizajnovej súťaži:

 

“FAKRO Inspires – Space for New Visions”
 

Úlohou súťaže je navrhnúť koncept - vizualizáciu projektu renovácie existujúcej verejnej budovy (úrad, nemocnica, škola, továreň a pod.). V navrhovanej budove je potrebné použiť výrobky zo širokej ponuky FAKRO (strešné okná, okná do plochej strechy, podkrovné schody a doplnky pre okná). Budova musí byť navrhnutá tak, aby bola realizovateľná dostupnými technológiami.  Má byť taktiež funkčná, energeticky úsporná, plná svetla, priateľská k životnému prostrediu a k užívateľom. Stavba by mala ladiť s okolím. Je potrebné priložiť aj fotografiu existujúcej budovy. 

 

Výhry:

1. miesto - 5000 €
2. miesto - 3000 €

3. miesto - 2000 €
 

SÚŤAŽ UKONČENÁ

Termín trvania súťaže:
01.03. – 03.10. 2016

 

Čo je potrebné urobiť pre účasť na súťaži:

1. Splňte zadanie súťaže v súlade s pravidlami.

2. Stiahnite, vyplňte a podpíšte prihlasovací formulár.

3. Urobte fotografiu existujúcej budovy.

4. Zadanie súťaže, scan prihlasovacieho formulára a fotografiu dajte do jedného súboru s názvom podľa získaného kódu. Súbor je potrebné uložiť vo formáte zip.

5. Umiestnite súbor na server

6. Skopírujte vygenerovaný link a pošlite na adresu idc@fakro.pl

7. Čakajte na potvrdenie, že Vaša práca bola porotou zaradená do súťaže. (do 10 dní)
 

Súťažné práce budú oceňované medzinárodnou porotou!

Patrón súťaže

 

Súťaž pre architektov   


Viac o výrobkoch Autodesk pre architektov

Na stiahnutie

Na stiahnutie  

 Kontakt

   

idc@fakro.pl
FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz

Poľsko

 

 

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/FAKROidc