FAKRO v prvom pasívnom kostole v Európe

Kostol v Równia Szaflarska v Nowom Targu je prvým objektom svojho druhu v Európe, ktorý je vybudovaný v pasívnom štandarde. Objekt je vybavený energeticky úspornými strešnými oknami FAKRO.


FAKRO v prvom pasívnom kostole v EurópeVyužitie energeticky úsporných riešení v sakrálnej stavbe navrhol p. Jan Karlak, farár farnosti, v ktorej sa tento kostol nachádza. Chrám projektovali architekti Tomasz Piszczek a Marcin Stelmach, ktorí sa špecializujú na pasívne stavby (z architektonickej kancelárie Architektura Pasywna).

Objekt svojou formou odkazuje na historickú tradíciu regiónu a vďaka použitiu moderných technológií sa stal na dlhé roky aj výrazom hlbokého rešpektu k prírodným zdrojom Zeme.

Predstavený projekt chrámu je extrémne energeticky úspornou pasívnou stavbou s minimálnym využitím energie určenej na vykurovanie. Budova je spojením miestnych kultúrnych tradícií a aktuálnych trendov v projektovaní štruktúry architektonických objektov. Tvar objektu bol vytvorený tak, aby sa minimalizovali tepelné straty cez vonkajšie bariéry a aby boli zaručené maximálne pasívne zisky počas chladných mesiacov a ochrana pred prehriatím v letnom období. Východiskovým bodom boli tradičné drevené kostoly, v ktorých tvar strechy, odkvapov a podhľadov vychádzajú z reálnej potreby ochrany stavby pred nepriaznivými dôsledkami vetra a atmosférických zrážok.

Na dosiahnutie pasívneho štandardu boli pri stavbe použité verejne dostupné technologické riešenia a materiály zaručujúce dlhodobé využívanie a umožňujúce získať trvalú, neopakovateľnú a esteticky hodnotnú architektúru.

Stavba je určená na využívanie cca 500 osobami na ploche 1740 m2. Všetky vonkajšie bariéry budovy boli navrhované na úrovni 0,1 W/m2K, čo je možné vďaka využitiu termoizolačných materiálov s nízkym koeficientom prestupu tepla.

Vykurovanie kostola je riešené nízkoteplotným podlahovým vykurovaním s tepelným čerpadlom. Navyše bola v budove nainštalovaná mechanická ventilácia s vysoko efektívnou rekuperáciou tepla na úrovni 85 %.

„Pasívny kostol pre aktívne veriacich“ je novou kvalitou pre potreby moderného spoločenstva, víziou kostola 21. storočia, s ktorou sa veriaci radi stotožnia.