New Vision of the Loft 3- FAKRO inspiruje po raz piąty - FAKRO

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

„Ateliér budúcnosti - nový priestor pre nové vízie” je téma priateho ročníka súťaže pre architektov, ktorú organizuje firma FAKRO a časopis A10.

Ateliér -  miestnosť alebo viaceré miestnosti, ktorých úlohou je vytvoriť priestor pre prácu rôznych umelcov. Pod názvom ateliér môžeme chápať aj veľkú presklenú galériu, ako aj komorné miesto tvorivej práce mimo hluku a zhonu ulíc.

Ak má ateliér plniť svoju funkciu, potrebuje aj maximálne množstvo svetla, inokedy však musí byť úplne zatemnené, ukryté pred svetlom.

„Ateliér budúcnosti” má byť miestom, v ktorom sa tvorivý duch stretáva s množstvom inovačných riešení, miestom poskytujúcim podmienky na uskutočňovanie vízií umelcov, architektov.

 

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty razNew Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

 

Zadaním pre architektov bol projekt predstavujúci
ATELIÉR VÍZIÍ.


Priestor mal byť funkčný a mal využívať najnovšie technológie. Taktiež mal vytvoriť správnu atmosféru na stimuláciu tvorivosti.

V projekte museli byť použité minimálne 3 inovačné výrobky firmy FAKRO.

 

Ceny v súťaži:
1. miesto -  5000 €
2. miesto - 3000 €
3. miesto - 2000 €

Výhercovia:

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

I. miesto: Katarzyna Furgalińska a Michał Lisiński z Poľska

projekt: Venus of Garage

 
New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

II. miesto: Aristide Antonas-Antonakakis z Grécka

projekt: The Florizel building

 

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

 

III. miesto: Fabio Damiani, Daniele Cremaschi, Marco Quistini, Silvia Pezzetti z Talianska

projekt: Light Box

 

Ocenenia:

Angelo Paez Calvo, Pedro Juan Jaramillo Carling,

Lucas Jaramillo Pacheco, Jairo Hernan Ovalle Garay

- Kolumbia

 

projekt: An Underground Atelier

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

Anna Ślimak a Monika Gitner 

- Poľsko

 

projekt: ARTERIER
New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz

Florent Le Corre a Katharina Riedel 

- Nemecko

 

projekt: Inspirational Workspace Unit
 
New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz
 

Krzysztof Stępień a Agnieszka Wyrwas

- Poľsko

 

projekt: SOLITUDE – a place that doesn't exist

New Vision of the Loft 3- FAKRO inšpiruje po piaty raz
 
 

Firma FAKRO blahoželá víťazom súťaže a veľmi ďakuje všetkým účastníkom za poslané projekty.

 

Pozývame Vás na účasť na ďalších ročníkoch súťaže.

 Kontakt

   
idc@fakro.pl
FAKRO sp. z o.o.
Węgierska 144 a
 33-300 Nowy Sącz

Bližšie informácie na www.fakro.com

FAKRO inšpiruje po piaty raz