Instalacja solarna FAKRO

Solárne kolektory

Solárny systém FAKRO

Pri plánovaní stavby domu berieme do úvahy nielen náklady na jeho vybudovanie, ale myslíme aj na náklady na jeho udržiavanie. Preto je potrebné už vo fáze projektovania myslieť na využívanie prírodných, obnoviteľných zdrojov energie. Jeden z najjednoduchších a čoraz viac obľúbeným spôsobom je využívanie slnečnej energie montážou solárnych kolektorov.

Solárny systém FAKRO je inovačným riešením solárnych kolektorov spojených s plochou strechy a ostatných prvkov systému, ktoré predstavuje integrovanú zostavu na získavanie energie zo slnka.

Montáž kolektorov v ploche strechy a nie nad krytinou alebo vedľa domu má mnoho výhod.

Takéto umiestnenie kolektorov:

  • zaisťuje využitie nepoužívaného a nevyužitého povrchu strechy, 
  • ideálne ladí s tvarom domu, 
  • zvyšuje účinnosť slnečných kolektorov. 

Ak projekt berie do úvahy montáž strešných okien, systém štandarných strešných lemovaní pre strešné okná FAKRO jednoducho umožňuje ich spojenie s kolektormi.
Potvrdením vysokej kvality a životnosti kolektorov firmy FAKRO je získanie európskeho certifikátu Solar Keymark. Certifikát potvrdzuje aj to, že výrobok spĺňa požiadavky normy EN-12975. Solar Keymark je taktiež kritériom na získanie dotácie v mnohých európskych krajinách.

 

 

 

 

Instalacja solarna FAKRO

 

 

 

Certifikát Solar Keymark udelený kolektorom firmy FAKRO je zárukou kvality a potvrdením, že výrobok spĺňa európske normy.

Solar Keymark je kritériom na získanie dotácie v mnohých európskych krajinách.

Certyfikat Solar Keymark

Ochrana životného prostredia

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a popolčeka, ktoré vznikajú pri spaľovaní konvenčných zdrojov energie (drevo, uhlie, vykurovací olej).

Každý z nás môže chrániť životné prostredie tým, že vo svojom dome použije solárne kolektory.